Serwis

Kompleksowa obsługa informatyczna firm i instytucji, outsourcing informatyczny
Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my - Henry Ford, 1923 r.

Na czym polega outsourcing

Outsourcing (ang. outside resource using) - wykorzystywanie zasobów zewnętrznych, zlecanie wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym procesów niezbędnych dla funkcjonowania własnego przedsiębiorstwa, które zostaną tam zrealizowane efektywniej niż byłoby to możliwe we własnym zakresie. Zwykle dotyczy to zadań pomocniczych, niezwiązanych bezpośrednio z uzyskiwaniem dochodu. Najczęstszą przyczyną wprowadzania praktyk outsourcingowych jest chęć obniżenia kosztów.

Nasza firma specjalizuje się w usłudze outsourcingu informatycznego w segmencie rynku małych i średnich przedsiębiorstw.

W ramach outsourcingu informatycznego świadczymy usługi dostosowane do profilu działalności klienta. Są to między innymi:
Bieżąca obsługa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz sieci teleinformatycznych, w celu utrzymania systemów w stałej gotowości do pracy:
administrację sieciami komputerowymi
instalacja oprogramowania
konfiguracja sprzętu komputerowego
rozwiązywanie sytuacji awaryjnych
Nadzorowanie systemu informatycznego polegające na:
obserwacji pracy systemu informatycznego i teleinformatycznego w celu zapobiegania awariom
zabezpieczania danych zawartych w systemach komputerowych klienta przed ich utratą i dostępem osób nieuprawnionych
optymalizację pracy systemów informatycznych klienta
Wsparcie techniczne w zakresie:
użytkowania sprzętu komputerowego, oprogramowania i aplikacji biurowych
udzielania użytkownikom konsultacji i prowadzenia szkoleń
Usługi doradcze, polegające na:
wykonywanie audytów i inwentaryzacji oprogramowania
modernizacji systemów informatycznych oraz ocena ekonomiczna oferowanych rozwiązań
przygotowywaniu opinii technicznych

Korzyści z zastosowania outsourcingu w firmie

ze względu na dynamiczny rozwój informatyki, jeden człowiek nie jest w stanie zdobywać na bieżąco specjalistycznej wiedzy na wszystkich jej płaszczyznach. Nasza firma zatrudnia specjalistów w każdej z dziedzin informatyki, którzy bez przerwy doskonalą swoje umiejętności i na bieżąco śledzą wydarzenia na rynku informatycznym.
uwolnienie zasobów ludzkich wewnątrz firmy, które pozwoli organizacji skoncentrować się na swojej podstawowej działalności, zwiększa wydajność
redukcja kosztów, firma nie musi inwestować w pracowników oraz w technologię
powoduje prostszy dostęp no najnowszych technologii informatycznych, specjalista skierowany do współpracy z firmą korzysta z całej wiedzy zgromadzonej w firmie doradczej

Etapy wdrażania usługi outsourcingu w firmie
Analiza istniejącej infrastruktury informatycznej firmy:
Inwentaryzacja sprzętu komputerowego w firmie
Audyt oprogramowania będącego w posiadaniu firmy
Przegląd infrastruktury sieciowej
Analiza procesów informatycznych zachodzących w firmie

Modernizacja istniejącej infrastruktury informatycznej mająca na celu wzrost jakości pracy oraz redukcję kosztów firmy:
Modernizacja sprzętu i oprogramowania
Modernizacja infrastruktury sieciowej
Wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych
Bieżąca administracja infrastrukturą informatyczną firmy, reagowanie na powstałe awarie oraz utrudnienia w pracy.

Sposoby współpracy

Interwencje serwisowe - w przypadku zgłoszenia awarii, pracownik firmy przyjeżdża na miejsce awarii i usuwa ją. W tym trybie gwarantowane są dłuższe czasy reakcji oraz wzrasta czas na usunięcie awarii.
Umowa serwisowa - w tym trybie podpisywana jest umowa pomiędzy klientem a naszą firmą. Uzgadnia się liczbę godzin ryczałtowych, stawki oraz czasy reakcji. Uzgodnienia tworzone są pod indywidualne potrzeby klientów. Do takich umów desygnuje się również stałych serwisantów. Umowa taka gwarantuje nieprzerwaną opiekę nad powierzonym sprzętem, a zarazem daje pewność stałych kosztów miesięcznych związanych z opieką techniczną nad sprzętem komputerowym.

Salon czynny:
poniedziałek-piątek: 900-1800
sobota: 1000-1400
tel. /55/ 235 53 23 | tel. /55/ 233 29 08
fax: /55/ 235 26 95
e-mail: kim@el.onet.pl

Mieścimy się na Pasażu w samym Centrum Elbląga.
Salon komputerowy K&M
ul. Hetmańska 3K, 82-300 Elbląg
W OFERCIE:
komputery - laptopy - kasy fisklane - serwis
oprogramowanie - drukarki - kontakt

Pomoc zdalna - narzędzie do pobrania :